Skatīt visus


Uzņemšana 10.klasē
Dokumentu iesniegšana līdz 27.08.no plkst. 9.00- 13.00 201.kab.
Vajadzīgie dokumenti:
iesniegums(aizpilda uz vietas),
apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts,
dzimšanas apliecības kopija,
medicīnas dokumenti (veidlapa 026/u)
Pārrunas 27.08. plkst. 9.00 211.kab.


Zinību diena 1.septembrī 10:00 1.-9.klases skolēniem 1.septembrī tiks dāvinātas īpašās KCV dienasgrāmatas


Šogad KCV piedāvā ārpusstundu nodarbības:
tautiskās dejas
sarīkojumu dejas
sīkās motorikas attīstīšana un pilnveide
jauno naturālistu klubs
dabaszinību pulciņš
folklora
floristika
orķestris
ģitāristu ansamblis
Eiropas klubs
debašu klubs
programmēšanas pamati
basketbols
SMU (skolēnu mācību uzņēmumi)
DSD (vācu valoda)
skolas TV
skolas muzejs
skolas avīze
leļļu darbnīca
dabas procesu pētniecība
koris
ansamblis

2014./2015. mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskola nodrošina ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām.
Vecāki, ja jums ir kādas neskaidrības par mācību grāmatām, informāciju varat iegūt pie skolas vadības!


16.- 21.jūnijam "Zinātkārais lasītājs 2014" ar moto šausmu autobuss - nometne 5.-7.kl. skolēniem
16.- 20.jūnijam "Domā globāli - rīkojies lokāli" - nometne 5.-8.kl. skolēniem
12. jūnijā - plkst.16:00 izlaidums 9.a klasei
12. jūnijā - plkst.18:00 izlaidums 9.b klasei
13. jūnijā - plkst.18:00 izlaidums 12.m klasei
16.- 17.jūnijam Dokumentu iesniegšana 10.kl.
18. jūnijā 10.kl. pretendentu pārrunas
30. jūnijā 12.kl. sertifikātu izsniegšana
1.-5.jūlijam "Jauno Latvijas Valsts patriotu skola" - nometne 4.-12.kl. skolēniem
9.- 17.jūnijam "Koši, droši, radoši!" - nometne 3.-4.kl. skolēniem

5. jūnijā - plkst.10:00 VFS tests uzņemšanai 5.-8.sporta novirziena klasei
5. jūnijā - plkst.18:00 vecāku sapulce sporta novirziena klasei
4.- 5. jūnijam - adaptācijas dienas 1.kl. pretendentiem
2.-6.jūnijam "Dzīvo zaļi, saudzē vidi" - nometne 5.-6.kl. skolēniem30. maijā - Liecību izdošana

29. maijā - pavasara sporta diena Mārtiņsalā 1.-4.kl.

28. maijā - militāra sporta diena 5.-8.kl.

27. maijā - pedagoģiskās padomes sēde
16. maijā - plkst. 11:00 - 9.kl., plkst. 12:00 - 12.kl. - pēdējais zvans

14. maijā - pedagoģiskās padomes sēde (par 9. un 12.kl.)
10. maijā - skolas iekšpagalma atklāšana
9. maijā - tikšanās ar L.Jēkabsoni
9. maijā - plkst. 12:00 - Mātes dienas koncerts

9. maijā - Eiropas eksāmens
8. - 13. maijs - sadarbībā ar Kuldīgas 2.vsk. projekts "Daudzpusīga Krievija"
8. maijā - prakse.lv nodarbības
7. maijā - Skolas pārbaudes darbi
7. maijā - tikšanās ar A.Buli
6. maijā - līdzpārvaldes prezidenta vēlēšanas
6. maijā - tikšanās ar A.Pabriku
6. maijā - 7.a, 8.b - Meža dienas
5. maijā - līdzpārvaldes lielā talka

29.aprīlī -Pieņemšana pie skolas direktores
24.aprīlī - Talka
24.aprīlī - Tikšanās ar VID muitas kriminālpārvaldes un muitas pārvaldes darbiniekiem
23.aprīlī - projekta „Globālā izglītība sociālo zinātņu priekšmetos” darba grupas viesošanās KCV
23.aprīlī - lekcija ”Eiropas eksāmens” (A.Bogustovs) ar Rīgas improvizācijas teātra piedalīšanos
17.aprīlī - Lieldienu lustes
11.aprīlī - pl.13.00 - Lieldienu dekoru darbnīcas 3.-12.kl.
10.aprīlī- pl.15.30 - KCV ERUDĪTS 2014
9.aprīlī- Pieredzes apmaiņa starptautiskā projektā „Skolēnu individuālo un radošo spēju attīstīšana – pamats karjeras izvēlei”
8.aprīlī- dalība starptautiskā SMU festivālā Rīgā
7.aprīlī- pl.13.45 - Okupācijas muzeja nodarbība 8.,9.kl.
1.-2.aprīlis - Izaugsmes Forums
3.aprīlī- pl. 15.15 - Līdzpārvaldes sanāksme24.marts - 28.marts e-prasmju nedēļa
17.marts - 21.marts - Pavasara brīvlaiks
12.martā - Talantu kokteilis

11.martā - Tikšanās ar Ārlietu ministrijas diplomātu

11.martā - 17:00 - 19:00 - Vecāku diena

7.martā - SMU gadatrigus Rīgā
5.martā - Muzejstunda 4.,5.kl. "No vērdiņa līdz Eiro"
28.februārī - Izstāde Skola 2014
28.februārī - līdzpārvaldes brauciens uz Jūrmalas Pumpuru vidusskolu

21.februārī - Projektu diena - darbu prezentēsana

14.februārī - Sirds mūzika

14.februārī - Sirsniņkonkurss

14.februārī - Valentīndienas disenīte 2.-4.kl

12.februārī - Ēnu diena

13.februārī - Valentīndienas ballīte 9.-12.kl.

11.februārī - drošāka interneta diena

11.februārī - Valentīndienas ballīte 6.-8.kl

8.februārī - reģionālais Valentīndienas SMU tirdziņš t/c RIMI

6.februārī - stikla pūteju šovs


31.janvārī - plst.10.30 - 12.00 Vecāku, absolventu, skolēnu diskusija par skolas konkurētspēju

31.janvārī - plst.12.00 - 13.00 Tikšanās ar absolventiem

28.janvārī - akcija "Piepildi skolas grāmatplauktu!"
24.janvārī - plkst.14.30 5.-9.kl. erudīcijas konkurss "Paņem konfektes, ja vari!"

21.janvārī - plkst.14.00 pašvaldību vadītaju pieņemšana

18.janvārī - dalība akcijā "Grāmatu draugu ķēde" Rīga

16.janvārī- Ābeces svētki 1.a un 1.b klasei

17.janvārī - Barikāžu aizstāvju atceres mirklis

18.decembrī - Ziemassvētku koncerts


19.decembrī
6 gadn., 1.,2.kl. - plkst.8.30-10.00 Rūķu jampadracis,
plkst. 10.10-11.45 - projektu diena
3.,4.kl.
plkst. 8.30-11.00 - projektu diena,
plkst.11.05 – 12.00 - Rūķu jampadracis
5.-9.kl.
pl. 8.30-11.45
projektu diena
10.-11.kl. ZPD izstrāde;
12.kl. projektu diena-dalība Ziemassvētku pasākumos
Ziemassvētku balle 9.-12.kl. pl.19.00

20.decembrī
Ziemassvētku tirdziņš :
• 1.-4.kl. pl.8.30-9.30,
• SMU pl. 9.00-10.00
1.-4.kl.
pl.9.30 - liecību izdošana klasēs
Skolotāju Ziemassvētku koncertiņš pl.10.00
5.-12.kl. - pl.10.30 liecību izdošana klasēs
no pl. 11.00 Ziemassvētku labdarības akcija „Dalies mīlestībā!”


17.decembrī - plkst. 8:00 pedagoģiskās padomes sēde 1.-4.kl.
16.decembrī- plkst.12:00 - Ziemassvētku koncerta ģenerālmēģinājums pasākumu zālē
2.decembrī - plkst. 8:30 Sv.Annas baznīcā - Adventes stunda

Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni domā par Eiropas nākotni29.novembrī - Eiropas klubu tikšananās


26.novembrī - vecāku diena
22.novembrī - žetonu vakars
15.novembrī - Valsts svētkiem veltītie pasākumi
12. - 14.novembrim - Klašu sadziedāšanās

11.novembrī - Lāčplēšdienas pasākumi
7.novembrī - Mācību ekskursija uz Ziemassvētku kauju muzeju

7.novembrī - Mārtiņdienas pasākumi

6.novembrī - Līdzpārvalde viesojas Ugālē

4.,5.novembrī - projektu dienas

24.oktobris fukši 2013

18.oktobris karnevāls 1.-4.klasei

17.oktobris karnevāls 5.-8.klasei

15.oktobris vecāku sapulces

10.oktobris pl. 11:00 - Viesojas skolēni un skolotaji no Sanktpēterburgas

8.oktobris pl. 15:00 - SMU tirdziņš "RIMI"

7.-13.oktobris karjeras nedēļa

7.oktobris pl. 17:00 - Skolas padomes sanāksme

3.oktobris - Skolotāju diena

30.septembrī - plkst.14.00 atklās Dabas procesu pētniecības centru

27.septembrī - olimpiskā diena

27.septembrī - Miķeļdienas pasākumi

23.sept.-27.sept - valodu nedēļa

Latviešu tautas dziesmu konkurss 1. un 3. klasēm „Teici, teici, valodiņa!”
Zīmējumu konkurss 2. klasēm „Joka pēc alfabēts!”
Konkurss „Izveido savu komiksu” interneta vidē 4. klasēm
25. septembrī 7. un 8. stundā Konkurss „Valodu maratons”( komandu spēle pa stacijām)-5.-6. un 7.-8. klasēm
26. septembrī pl. 13: 45 9.-10. klašu skolēnu tikšanās ar organizācijas AFS jauniešiem
Prezentāciju veidošana „Eiropas valodas” 10. un 11. klasēm

24.sept.-29.sept - skolēnu apmaiņas brauciens uz Vāciju

20.septembrī„JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolas 2013” seminārs. Ielūdzam Jūs uz «JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolu 2013»!

18.septembrī - viesi no Norvēģijas

11. - 12.septembrim Mārītes foto kompānija

2.septembrī - Zinību diena


Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Direktore:
Brigita Freija 63323978

Direktora vietnieki:
Indra IvetaGaile - 63323982
Larisa Flugrāte -63323982
Alda Urtāne - 63323982
Ilze Roberta - 63323976
Lelde Rolava
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1105-1145
5. 1205-1245
6. 1300-1340
7. 1345-1425
8. 1430-1510
9. 1515-1545
10. 1550-1630

ieteikumi - kcvskola@gmail.com