galvenes beigas -->
Skatīt visus12.10.- 16.10. - Karjeras nedēļa

5.10. - Dalība projektā "Man ir tīri zobi!"

5.10. - KCV strītbola noslēgums

11.10. - līdzpārvaldes talka

14.10. plkst.17:00 - vecāku kopsapulce un klašu vecāku sapulces

20.10. - EKO padomes sanāksme

23.10. - Fukši30.09. - Pasaules lielākā mācību stunda

25.09. -1.10. - Valodu nedēļa
21.sept. - 1.-5.kl. ražas izstāde "Brīnums manā dārzā"
19.sept. - Jauno talantu skola
14.-18.sept. - KCV strītbols
14.-18.sept. - "Manas klases dzejas logs"
11.sept. - Dzejas dienu pasākumi
10.-11.sept. - Foto kompānija
8.sept. - KCV vingro
Projekts pārgājiens "Ej, vero, dari!"

1.septembris


uzņemšana 10.klasē, 15. un 16. jūnijā no plkst. 9:00 – 13.00 211.kabinetā


arhīvs (iepriekšējo mācību gadu aktivitātes)

Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Administrācijas pieņemšanas laiki:

Direktore:
Brigita Freija 63323978
Pirmdienās 8:00 - 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās 8:00 - 8:30
201.kab.

Direktores vietnieces izglītības jomā:
Indra Iveta Gaile - 63323982
Ceturtdienās 8:00-8:30; 15:30-16:00
211.kab.

Larisa Flugrāte -63323982
Trešdienās 13:00-14:00
211.kab.

Direktores vietniece audzināšanas jomā:
Ilze Roberta - 63323976
Pirmdienās 16:00-17:00
200.kab.

Direktores vietniece IT jomā:
Lelde Rolava
Pirmdienās 15:30-16:30
200.kab.

Direktores vietnieks saimieciskajā jomā:
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
0. 745-825
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1020-1100
4. 1120-1200
5. 1220-1300
6. 1315-1355
7. 1400-1440
8. 1445-1525


ieteikumi - kcvskola@gmail.com