galvenes beigas -->
Skatīt visus

20.okt. - 24.okt. - globālās izglītības nedēļa

13.-17.okt. - karjeras nedēļa

08.okt. plkst. 17.15 vecāku sapulce 5.c klasei (412. kab.)
09.okt. plkst. 18.15 vecāku sapulce 6.b klasei (104. kab.)
20.sept. - 28.sept. - viesi no Gēsthahtes

25.sept. - KCV strītbola finišs

26.sept. - Rudens tirdziņš

22.sept.-25.sept. - ražas izstade "Dziedam, dejojam, rotaļājamies"

29.sept.-3.okt. - valodu nedēļa


19.sept.-25.sept. - pašbilde ar dzejoli


17.sept. - tikšanās ar dzejnieku Andri Akmentiņu

12.sept. - dzejas dienām veltītais pasākums "Sirds uz perona"
15.sept. - 23.sept - KCV "Strītbols"
5.sept. - projekts - pārgājiens
1.sept. - zinību diena


Rotaļu grupa
Rotaļu grupā aicināti 1.-4.klašu skolēni, lai skolotājas vadībā pilnveidotu lasītprasmi, klausīšanās prasmi, spēlētu spēles, trenētu atmiņu minot mīklas, rotaļātos skolas pagalmā. Lai skolēns piedalītos rotaļu grupā nepieciešams vecāku iesniegums (veidlapu var saņemt pie klases audzinātājas)
Rotaļu grupas norises laiki:
pirmdiena 13.45-17.30
otrdiena 13.45- 17.30
trešdiena 14.30-17.30
ceturtdiena 13.45-17.30


Šogad KCV piedāvā ārpusstundu nodarbības:
Tautiskās dejas (2 st.) 5.-9. Gunta Freiberga
Tautiskās dejas (2 st.) 1.-4. Silvija Bergmane
Ģitāristu pulciņš (2 st.) 5.-12. Ritvars Rekmanis
Jaunie naturālisti (2 st.) 5.-9. Ritvars Rekmanis
Eksperimentēsim kopā! (2 st.) 2.-4. Ritvars Rekmanis
Vides dizains (2 st.) 5.-12. Indra Tīruma
Skolas gidu pulciņš (2 st.) 5.-12. Antra Spuļģe
Latviskā dzīvesziņa (2 st.) 1.,2. Silva Zālīte
Eiropas klubs (2 st.) 10.-12. Inga Reimane
Basketbols meitenēm (2 st.) 9.-12. Aija Lancmane
Darbnīca „Lietu otrā dzīve” (2 st.) 5.-9. Līga Meistere
Instrumentu spēle (4 st.) 5.-12. Līga Jāvalde
Sīkās motorikas attīstīšana (2 st.) 1.-3. Ausma Grundmane
Teātra sports 5.-7. Ilze Roberta/Ieva Mediņa
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 5.-9. Dagnija Šteinberga
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 10.-12. Dagnija Šteinberga
Koris (4 st.) 5.-12. Dagnija Šteinberga
Koris (2 st.) 1.-2. Ligita Brauna
Koris (2 st.) 3.-4. Ligita Brauna
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 1.-3. Ligita Brauna
Floristika (2 st.) 5.-12. Indra Tīruma
Skolas muzejs (2 st.) 5.-12. Antra Spuļģe
Leļļu un rotaļlietu darbnīca (2 st.) 2.-3. Vija Bukāte
Skolas avīze „Centrafūga” (1 st.) 8.-10. Silvija Herca
Dabas parādību modelēšana (2 st.) 7.-9. Igo Kūlainis
Folkloras kopa „Pelēni” (2 st.) 1.-4. Silva Zālīte
Programmēšana 7.-12.kl. Lelde Rolava
SMU (skolēnu mācību uzņēmumi) 10.-12. kl. Indra Iveta Gaile

2014./2015. mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskola nodrošina ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām.
Vecāki, ja jums ir kādas neskaidrības par mācību grāmatām, informāciju varat iegūt pie skolas vadības!


arhīvs (iepriekšējo mācību gadu aktivitātes)

Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Direktore:
Brigita Freija 63323978

Direktora vietnieki:
Indra IvetaGaile - 63323982
Larisa Flugrāte -63323982
Alda Urtāne - 63323982
Ilze Roberta - 63323976
Lelde Rolava
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1110-1150
5. 1210-1250
6. 1305-1345
7. 1350-1430
8. 1435-1515

ieteikumi - kcvskola@gmail.com