galvenes beigas -->
Skatīt visus


9.jūnijā - izlaidums 9.kl.
10.jūnijā - izlaidums 12.kl.

2.febr. - Metodiskais seminārs “izglītības tehnoloģiju tendences”

2.febr. - Skolas metodiskās padomes sanāksme

10.febr. -Projektu diena – ēnu diena

13.febr. - Dalība reģionālajā SMU tirdziņā t/c “Rimi” Kuldīgā

15.-19.febr. - Fashion week 1.-12.kl., neklātienes pārīšu konkurss 5.-12.kl.

16.febr.pl.14.00 - Leļļu teātra izrāde 1.-4.kl.

17.febr.pl.14.00 - T.dz.dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija” 1.-4.kl.

18.febr.pl.19.00 - Mīlestības dienas ballīte 8.-12.kl.

22.-26.febr. - Erudīcijas konkurss 2.-8.kl. „Paņem konfektes, ja vari!”
27.01.2016.-02.02.2016. - 1.klašu brīvlaiks
29.janv. - vecāku, skolotāju, absolventu, sabiedrības pārstāvju diskusija "Kādu nākotnē redzat KCV?"

29.janv. - absolventu diena
27.janv. plkst. 14:45 - 1.kl.adaptācijas sanāksme

27.janv. plkst. 15:30 - 5.kl.adaptācijas sanāksme

26.janv. plkst. 15:30 - 10.kl.adaptācijas sanāksme

21.-22.janv. - 11.kl. ZPD aizstāvēšana

18.janv. - pašvaldību vadītāju ciemošanās skolā

15.janv. plkst. 8:30- Barikāžu atceres mirklis

14.janv. - 11.kl. ZPD iesūtīšana

14.janv. - 10. - 12.kl. tikšanās ar "Izaugsmes forumu"

13.janv. - 1.kl."Ābeces svētki"

12.janv. plkst. 13:00- 1.-4.kl. leļļu teātra izrāde "Ceļojums"

18.dec. - liecību izdošana
17.dec. - klašu eglītes
Ziemas čempionāts
Ziemassvētku balle 9.-12.kl.
16.dec. - pētnieciskā diena
- pedagoģiskās sēdes 2.daļa
- plkst. 17:00 - Ziemassvētku koncerts

15.dec. - pedagoģiskās sēdes 1.daļa
plkst. 14:00 - ģenerālmēģinājums

14.dec. - plkst.15:30 piparkūku cepšana
plkst.17:00 - svinīgais mirklis skolas darbiniekiem

12.dec. - jauno talantu skola

10.dec. - plkst.16:00-19:00 Uzstāšanās un tirdziņš Rātslaukumā

9.dec. - Kuldīgas novada jauniešu seminārs

3.dec. - dalība SMU reģionālajā gadatirgū Liepājā

3.dec. - tikšanās ar Valsts asinsdonoru centra pārstāvjiem 11.kl.

4.dec. - tikšanās ar SEB bankas pārstāvjiem 11.-12.kl.
27.11. - Žetonu vakars 12.kl. pl.19.00, (atb.A.Spuļģe, I.Solomahins)

23.11. - 26.11. - KCV volejbols 8.-12.kl. (atb.līdzpārvalde)

14.11 – 17.11. - 11.m klases skolēnu mācību ekskursija uz Briseli un Ķelni (atb.I.Eglīte, I.Reimane)

17.11. - Patriotiskā diena
pl.8.30 – 11.30 - ģenerālmēģinājums svētku koncertam
pl. 11.30 - Svētku koncerts “Es rādu tev, Latvija!” 1.-4.kl. ,k/c (atb.I.Roberta, kl.audz.)

pl. 13.00 - Svētku koncerts “Es rādu tev, Latvija!” 5.-12.kl. ,k/c (atb.I.Roberta, kl.audz.)

16.11. - Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. „Sveicu tevi, Latvija!”, (atb.kl.audz., M.Ļeļa)

13.11. - Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija (atb.līdzpārvalde)

13.11. - Orientēšanās spēle “Iepazīsti Kuldīgu!” 7.kl. (atb.I.Eglīte)

11.11. - Lāčplēša dienas pasākumi

5.11. pl.12.00 – 15.00 1.-4.kl.,
pl.18.00 – 21.00 5.-8.kl.
Karnevāls „KCV mošķīši” , (atb.I.Roberta, 8.a kl.,līdzpārvalde)

3.11. plkst. 14.00 - Stāstnieku konkurss 1.-4.kl. „Teci, teci, valodiņa”, (atb.S.Zālīte)

2.11. pl.11.20 – 12.20 - LCC Starptautiskās Klaipēdas universitātes vieslekcija 11.kl. (angļu val.), (atb.L.Lapsa)


23.10. - Fukši

20.10. - EKO padomes sanāksme

19.10. - projektu diena (pētnieciskā diena)

14.10. plkst.17:00 - vecāku kopsapulce un klašu vecāku sapulces

12.10.- 16.10. - Karjeras nedēļa

11.10. - līdzpārvaldes talka

5.10. - Dalība projektā "Man ir tīri zobi!"

5.10. - KCV strītbola noslēgums

30.09. - Pasaules lielākā mācību stunda

25.09. -1.10. - Valodu nedēļa
21.sept. - 1.-5.kl. ražas izstāde "Brīnums manā dārzā"
19.sept. - Jauno talantu skola
14.-18.sept. - KCV strītbols
14.-18.sept. - "Manas klases dzejas logs"
11.sept. - Dzejas dienu pasākumi
10.-11.sept. - Foto kompānija
8.sept. - KCV vingro
Projekts pārgājiens "Ej, vēro, dari!"

1.septembris


uzņemšana 10.klasē, 15. un 16. jūnijā no plkst. 9:00 – 13.00 211.kabinetā


arhīvs (iepriekšējo mācību gadu aktivitātes)

Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Administrācijas pieņemšanas laiki:

Direktore:
Brigita Freija 63323978
Pirmdienās 8:00 - 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās 8:00 - 8:30
201.kab.

Direktores vietnieces izglītības jomā:
Indra Iveta Gaile - 63323982
Ceturtdienās 8:00-8:30; 15:30-16:00
211.kab.

Larisa Flugrāte -63323982
Trešdienās 13:00-14:00
211.kab.

Direktores vietniece audzināšanas jomā:
Ilze Roberta - 63323976
Pirmdienās 16:00-17:00
200.kab.

Direktores vietniece IT jomā:
Lelde Rolava
Pirmdienās 15:30-16:30
200.kab.

Direktores vietnieks saimieciskajā jomā:
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
0. 745-825
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1120-1200
5. 1220-1300
6. 1315-1355
7. 1400-1440
8. 1445-1525


ieteikumi - kcvskola@gmail.com