galvenes beigas -->
Skatīt visusKCV saime, tiekamies 1.septembrī plkst.10:00uzņemšana 10.klasē, 15. un 16. jūnijā no plkst. 9:00 – 13.00 211.kabinetā


4.-6.klašu skolēniem aicina uz vasaras nometni „Domā globāli – rīkojies lokāli!” Nāc pēc sīkākas informācijas uz 217.kab. (sk. Indra Tīruma) vai uz 211.kab.(sk. Larisa Flugrāte).29.05. - liecību izsniegsana
28.05. - militārā sporta diena
27.05. - pārgājienu, ekskursiju diena
26.05. - pavasara radošuma diena
12.05. - ZZ Čempionāts - 5.c, 7.a, 8.b, 10.m, 10.v, 11.m

13.05. - "Izaicini Raini un Aspaziju"
14.05. - UNESCO spēle
15.05. - Pedējais zvans
16.05. - "Centriņa Universitāte"30.04. - Skolas pārbaudes darbi
30.04. pl.13.00 - Leļļu teātris 1.-3.kl.
22.04. - 26.04. - skolas delegācijas viesošanās Gēsthahtē (Vācijā)

22.04. pl. 11.00 - 3D mobilais planetārijs 1.-8.kl.1.04. - Čaklais lasītājs 3.kl. - 1.kārta
2.04. - Lieldienu lustes 1.-4.kl.

7.04. pl.14.30 - Plašā apvāršņa 1.kārta
10.04. pl.13.00- Līdzpārvaldes viesošanās Laidu pamatskolā
11.04. pl.10.00 - Centriņa universitēte
16.04. pl.15.30 - Erudīts 2015
17.04. Čaklais lasītājs 3.kl. - 2.kārta
21.04. pl. 17.00 - svinīgā pieņemšana pie skolas direktores6.03. - pl.13:00 10.-12.kl. skolēniem tikšanās ar Kurzemes NVO Atbalsta centra direktori I.Siliņu "Saproti savu valsti!"
10.03. - vecāku diena
12.03. - Talantu kokteilis
14.03. - Novada talantu skolas nodarbības
14.03. - "Centriņa universitātes" 1.nodarbība
16.03. - 21.03. - 1.-11.kl. pavasara brīvlaiks
16.03.- 18.03. - CE 12.kl. angļu valodā
18.03.- 19.03. - CE 12.kl. vācu valodā
19.03.- 20.03. - CE 12.kl. krievu valodā
24.03. - Latvijas Jaunatnes festivāls Rīgā "Jaunieši iesaistās"
27.03. - pl.13:00 10.-12.kl. skolēniem tikšanās ar Kurzemes NVO Atbalsta centra direktori I.Siliņu "Saproti savu valsti!"
31.03. - pl.15:30 netradicionālā sporta diena 8.-11.kl.3.febr. - 10.febr. - brīvlaiks 1.kl. skolēniem
5.febr. - Ghetto Startup komandas tikšanās ar 10.-12.kl.
9.febr. - "Tas man patīk" D.Rijnieka koncerts 2.-4.kl.
11.febr. - Ēnu diena
13.febr. - tikšanās ar ĢZZ fak. pasniedzēju
13.febr. - Popiela "Romeo un Džuljeta
13.febr. - mīlestības dienas ballīte
20.febr. - projektu diena
24.-26.febr. - Konkurss 2.kl. skolēniem „Kas notiek Dižmežā?” Konkursa noslēgums pasākumu zālē 26.febr. plkst.13.0030.janv. - ZPD iesniegšana novadā
30.janv. - absolventu diena
29.janv. - plkst. 17:30 4.,5.,6.kl. vecāku diskusija "Kādu nākotnē redzat KCV?"
22.-23.janv. ZPD aizstāvēšana
20.janv. - plkst.8:30 barikāžu atceres mirklis skolas pagalmā
20.janv. - plkst. 13:00 stafetes 1.,2.kl.

plkst.14:00 tautas bumba 3.,4.kl.

19.janv. - pašvaldību vadītāju ciemošanās skolā
16.janv. - ZPD iesūtīšana
15.janv. - "Ābeces svētki" pirmklasniekiem

14.janv. - 1.kl. adaptācijas sanāksme
10.janv. - plkst. 9:00 klašu audzinātāju sanāksme
10.janv. - plkst. 9:30 sanāksme skolotājiem
9.janv. - dabaszinību sniegputenis
7.janv. - skolas matemātikas olimpiāde


19.dec. - plkst.9:30 skolēnu un skolotāju Ziemassvētku izrāde
19.dec. - Liecību izdošana, svinīgās līnijas
19.dec. - labdarības akcija "Dalies mīlestībā!
18.dec. - plkst.10:30 skolas darbinieku bērnu eglīte
18.dec. - Klašu eglītes
18.dec. - plkst.14:00 ģenerālmēģinājums izrādei "Nezinītis"
18.dec. - plkst.12:00 1.-2.kl.rūķošanās
18.dec. - plkst.13:00 3.-4.kl.rūķošanās
18.dec. - plkst.19:00 9.-12.kl.Ziemassvētku balle
17.dec. - plkst.8:15 Pedagoģiskā sēde
17.dec. - plkst.9:00 Projektu diena
17.dec. - plkst.17:30 Ziemassvētku koncerts vecākiem
16.dec. - plkst.16:00 svinīgais mirklis skolas darbiniekiem, pensionētajiem skolotājiem
16.dec. - plkst.19:00 7.-8.kl.Ziemassvētku ballīte
15.dec. - plkst.14:30 ģenerālmēģinājums svētku koncertam
11.dec. - plkst.16:00 uzstāšanās Rātslaukumā
10.dec. - 5.-9.kl. koru kopmēģinājums
9.dec. - novada sacensības basketbolā (1996.-1998.dz.g.)
13.dec. - novada Talantu skolas nodarbība
8.dec.- 12.dec. Vispasaules programmēšanas stunda
8.dec. - plkst.15.15 ģenerālmēģinājums 11.dec. koncertam
6.dec. - tālākizglītības kursi skolotājiem speciālajā izglītībā

6.dec. - Vislatvijas SMU gadatirgus Rīgā
5.dec. - novada vides projektu olimpiāde 8.-9.kl.
5.dec. - novada projektu konkursa "Jaunietis Kukldīgas novadam" prezentācija
4.dec. - novada krievu valodas olimpiāde 9.-12.kl.
3.dec. - Okupācijas muzeja nodarbības vēsturē 9.-12.kl.
2.dec. - novada sacensības basketbolā (1999.-2000.dz.g.)
1.dec. - 5.kl. skolēnu adaptācija sanāksme skolotājiem
1.dec. - Adventes stunda Sv.Annas baznīcā25.nov. - 29.nov. - Ceļojošā izstāde "No okupācijas uz brīvību"
25.nov. - 29.nov. - 10.-12.kl. skolēnu brauciens uz Euroscola Eiropas Parlamentā Strasbūrā
24.nov. - 10.kl. adaptācijas sanāksme
22.nov. - projektu diena
21. - 22.nov. - klašu sadziedāšanās
18.nov. - Gaismas ceļš Kuldīgā

10.nov.- 14.nov. - neklātienes konkurss "Ko tu zini par Latviju?" 8.,9.kl.
14.nov. plkst. Valsts svētku koncerts

14.nov. - Žetonu vakars 12.kl.

13.nov. - Skatuves runas konkurss „Sveicu tevi, Latvija!” - 1.- 4.kl.
12.nov. - „Es mīlu tevi, Latvija!” - konkurss 3.kl.
11.nov. - Lācplēšdienas tematiskās stundas vada 12.kl. skolēni

10.nov. - radošo darbu konkurss "Dāvana Latvijai"
10.nov. - sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas akcija
3.nov.-7.nov. - globālās rīcības dienas
5.nov. - skolas olimpiāde dabaszinātnēs 10.-12.kl.
5.nov. - 16:30 - Skolas padomes sanāksme
5.nov. - 17:00 - daktera G.Kukļa lekcija, Vecāku kopsapulce
6.nov. - karnevāls "Kosmoss"20.okt. - 24.okt. - globālās izglītības nedēļa
13.-17.okt. - karjeras nedēļa20.sept. - 28.sept. - viesi no Gēsthahtes


25.sept. - KCV strītbola finišs

26.sept. - Rudens tirdziņš

22.sept.-25.sept. - ražas izstade "Dziedam, dejojam, rotaļājamies"
29.sept.-3.okt. - valodu nedēļa
19.sept.-25.sept. - pašbilde ar dzejoli


17.sept. - tikšanās ar dzejnieku Andri Akmentiņu

12.sept. - dzejas dienām veltītais pasākums "Sirds uz perona"

15.sept. - 23.sept - KCV "Strītbols"

5.sept. - projekts - pārgājiens

1.sept. - zinību diena


Rotaļu grupa
Rotaļu grupā aicināti 1.-4.klašu skolēni, lai skolotājas vadībā pilnveidotu lasītprasmi, klausīšanās prasmi, spēlētu spēles, trenētu atmiņu minot mīklas, rotaļātos skolas pagalmā. Lai skolēns piedalītos rotaļu grupā nepieciešams vecāku iesniegums (veidlapu var saņemt pie klases audzinātājas)
Rotaļu grupas norises laiki:
pirmdiena 13.45-17.30
otrdiena 13.45- 17.30
trešdiena 14.30-17.30
ceturtdiena 13.45-17.30


Šogad KCV piedāvā ārpusstundu nodarbības:
Tautiskās dejas (2 st.) 5.-9. Gunta Freiberga
Tautiskās dejas (2 st.) 1.-4. Silvija Bergmane
Ģitāristu pulciņš (2 st.) 5.-12. Ritvars Rekmanis
Jaunie naturālisti (2 st.) 5.-9. Ritvars Rekmanis
Eksperimentēsim kopā! (2 st.) 2.-4. Ritvars Rekmanis
Vides dizains (2 st.) 5.-12. Indra Tīruma
Skolas gidu pulciņš (2 st.) 5.-12. Antra Spuļģe
Latviskā dzīvesziņa (2 st.) 1.,2. Silva Zālīte
Eiropas klubs (2 st.) 10.-12. Inga Reimane
Basketbols meitenēm (2 st.) 9.-12. Aija Lancmane
Darbnīca „Lietu otrā dzīve” (2 st.) 5.-9. Līga Meistere
Instrumentu spēle (4 st.) 5.-12. Līga Jāvalde
Sīkās motorikas attīstīšana (2 st.) 1.-3. Ausma Grundmane
Teātra sports 5.-7. Ilze Roberta/Ieva Mediņa
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 5.-9. Dagnija Šteinberga
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 10.-12. Dagnija Šteinberga
Koris (4 st.) 5.-12. Dagnija Šteinberga
Koris (2 st.) 1.-2. Ligita Brauna
Koris (2 st.) 3.-4. Ligita Brauna
Mazais mūzikas kolektīvs (2 st.) 1.-3. Ligita Brauna
Floristika (2 st.) 5.-12. Indra Tīruma
Skolas muzejs (2 st.) 5.-12. Antra Spuļģe
Leļļu un rotaļlietu darbnīca (2 st.) 2.-3. Vija Bukāte
Skolas avīze „Centrafūga” (1 st.) 8.-10. Silvija Herca
Dabas parādību modelēšana (2 st.) 7.-9. Igo Kūlainis
Folkloras kopa „Pelēni” (2 st.) 1.-4. Silva Zālīte
Programmēšana 7.-12.kl. Lelde Rolava
SMU (skolēnu mācību uzņēmumi) 10.-12. kl. Indra Iveta Gaile

2014./2015. mācību gadā Kuldīgas Centra vidusskola nodrošina ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām.
Vecāki, ja jums ir kādas neskaidrības par mācību grāmatām, informāciju varat iegūt pie skolas vadības!


arhīvs (iepriekšējo mācību gadu aktivitātes)

Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Administrācijas pieņemšanas laiki:

Direktore:
Brigita Freija 63323978
Pirmdienās 8:00 - 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās 8:00 - 8:30
201.kab.

Direktores vietnieces izglītības jomā:
Alda Urtāne - 63323982
Piektdienās 8:00-9:00
210.kab.

Indra Iveta Gaile - 63323982
Ceturtdienās 8:00-8:30; 15:30-16:00
211.kab.

Larisa Flugrāte -63323982
Trešdienās 13:00-14:00
211.kab.

Direktores vietniece audzināšanas jomā:
Ilze Roberta - 63323976
Pirmdienās 16:00-17:00
200.kab.

Direktores vietniece IT jomā:
Lelde Rolava
Pirmdienās 15:30-16:30
200.kab.

Direktores vietnieks saimieciskajā jomā:
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1010-1050
4. 1110-1150
5. 1210-1250
6. 1305-1345
7. 1350-1430
8. 1435-1515


ieteikumi - kcvskola@gmail.com