1.-4.klases - 2015./2016.m.g.
1.a - Indra Tīruma,
1.b - Vija Bukāte,
1.c - Iveta Megne,
1.d2 - Maija Bredovska,
2.a - Aiga Bērziņa,
2.b - Daiga Fokina,
2.c - Maira Būdeniece,
2.c2 - Inese Titova,
2.d2 - Dagnija Bambāne,
3.a - Inga Kromane,
3.b - Sarmīte Grose,
3.c - Ilona Valkovska,
4.a - Inguna Bensone,
4.b - Irina Hofmarka,
4.c - Aija Buka,


1.-4.klases - 2014./2015.m.g.
1.a - Aiga Bērziņa,
1.b - Daiga Fokina,
1.c - Maira Būdeniece,
1.d - Marija Cīrule,
1.c2 - Inese Titova,
1.d2 - Dagnija Bambāne,
2.a - Inga Kromane,
2.b - Sarmīte Grose,
2.c - Ilona Valkovska,
2.d - Silva Zālīte,
3.a - Inguna Bensone,
3.b - Irina Hofmarka,
3.c - Aija Buka,
4.a - Indra Tīruma,
4.b - Vija Bukāte,
4.c - Vega Kūma,


1.-4.klases - 2013./2014.m.g.
1.a - Inga Kromane,
1.b - Sarmīte Grose,
1.c - Inese Titova,
1.d - Dagnija Bambāne,
1.d2 - Jolanta Zorgenberga,
1.c2 - Ilona Valkovska,
2.a - Jekaterina Gornostajeva,
2.b - Irina Hofmarka,
2.c - Maija Bredovska,
3.a - Indra Tīruma,
3.b - Vija Bukāte,
3.c - Vega Kūma,
4.a - Aiga Bērziņa,
4.b - Daiga Fokina,
4.c - Maira Būdeniece,

Mucenieku - 6,
Kuldīga LV-3301
Tel. 63323978
Fax 63323978
e-pasts kcv@kuldiga.lv kcv@inbox.lv

Administrācijas pieņemšanas laiki:

Direktore:
Brigita Freija 63323978
Pirmdienās 8:00 - 8:30, 15:30-16:30
Trešdienās 8:00 - 8:30
201.kab.

Direktores vietnieces izglītības jomā:
Indra Iveta Gaile - 63323982
Ceturtdienās 8:00-8:30; 15:30-16:00
211.kab.

Larisa Flugrāte -63323982
Trešdienās 13:00-14:00
211.kab.

Direktores vietniece audzināšanas jomā:
Ilze Roberta - 63323976
Pirmdienās 16:00-17:00
200.kab.

Direktores vietniece IT jomā:
Lelde Rolava
Pirmdienās 15:30-16:30
200.kab.

Direktores vietnieks saimieciskajā jomā:
Aldis Šternbergs

Stundu laiki:
0. 745-825
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1020-1100
4. 1120-1200
5. 1220-1300
6. 1315-1355
7. 1400-1440
8. 1445-1525


ieteikumi - kcvskola@gmail.com